Projekt „Senzibilizacijom do integracije“ završio je aktivnostima koje su učenici proveli u svojim zajednicama. Više od 180 učenika i učenica uključenih u projekt senzibilizirano je za potrebe njihovih vršnjaka i odraslih koji imaju manja ili veća oštećenja vida i/ili sluha koristeći kulturno djelo – film kao jedan od ključnih alata.

Upravo zbog nepoznavanja potreba i mogućnosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom postoje negativni stavovi i predrasude koji rezultiraju nedovoljnim poticanjem inkluzivnog ozračja u školama i društvu, što se i potvrdilo u više od 400 anketa.

„Ulazak u cipele” djece i odraslih koji ne čuju i ne vide (primjerice učenici su gledali filmove s povezom na očima i slušalicama na ušima), ali i prezentiranje rješenja za prilagodbu filmova u vidu audiodeskripcija za slijepe i titlova za gluhe pokazuje kako se uz malo truda prepreke koje stoje na putu pristupačnosti svih audiovizualnih djela – filmova, ali i npr. kazališnih predstava, mogu vrlo lako otkloniti te postići inkluzivnost.
Projekt je kroz aktivnosti učenika u zajednici, koje su bile prilagođene epidemiološkim uvjetima, uključio razne oblike educiranja ili utjecanja na njihovo školsko i lokalno okruženje. Tako je dio učenika informirao druge učenike škole o naučenom putem plakata, dio je prilagodio filmove koje su sami snimili putem titlova i audiodeskripcije, a određeni razredi su proveli akcije s ciljem poboljšanja okruženja za osobe sa senzornim oštećenjima kroz pisanje dopisa prema donositeljima odluka o prilagodbi sadržaja za slijepe i gluhe osobe u njihovom okruženju (kazalište, lokalna televizija, prometni ured). Kroz radionice je promovirana međusobna tolerancija i poštovanje i uključivanje osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u svakodnevno funkcioniranje i komuniciranje.

Informirani, educirani i senzibilizirani učenici koji razumiju da i kulturni sadržaj mora biti jednako dostupan svima ključ su prema suzbijanju diskriminacije, promicanju inkluzivnog društva i u budućnosti mogu kreirati uvjete za povećanje integracije djece s teškoćama u razvoju u zajednicu i poticanje empatije kod svojih vršnjaka i odraslih.
Skip to content