Daruvar, 26.-29.8.2019.

Nastavnici škola, koje sudjeluju u projektu i članovi Saveza gluhih Hrvatske i Saveza slijepih Hrvatske sudjejlovali su na interaktivnoj i kreativnoj radionici održanoj od strane edukatora specijaliziranih iz područja inkluzije, tolerancije, potreba osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te prilagodbe kulturnih sadržaja.

Educirani nastavnici spremni su održavati pripremljen program radionice u matičnim školama te su nakon radionice uvrstili program u redoviti sadržaj sata razredne zajednice.

Riječ je o jedinstvenoj edukaciji u Hrvatskoj kojoj učitelji do sada nisu imali prilike prisustvovati. Nakon radionica, učitelji su senzibilizirani o životu osoba sa psenzornim oštećenjima, informirani o načinima prilagodbe kulturnih sadržaja za slijepe i gluhe i osposbooljeni kao supervizori djeci u proizvodnji programa kao i u njihovoj edukaciji roditelja. prilagodbe kulturnih sadržaja za slijepu i gluhu djecu, osposobljeni su kao supervizori djeci u proizvodnji programa, kao i u njihovoj edukaciji roditelja.

Širenje ovakvog specifičnog edukativnog sadržaja putem treninga nastavnika je važno jer će direktno doprinijeti stvaranju inkulzivnog školskog sustava, djelujući na djecu, na roditelje, na svoje kolege te će imati trajno znanje za buduće generacije.

Skip to content