O projektu

Senzibilizacijom do integracije

Projekt „Senzibilizacijom do integracije“ ostvaren je u sklopu Poziva „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnog društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije“ Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, a provodi ga Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator. Partner projekta je OŠ Petra Zrinskog iz Zagreba.

Osnovna ideja projekta je da se djecu bez teškoća u razvoju senzibilizira za potrebe njihovih vršnjaka, kao i odraslih, koji imaju oštećenja vida i/ili sluha koristeći kulturno djelo, film, kao jedan od ključnih alata. Aktivnosti su usmjerene ka obrazovanju i senzibilizaciji učenika, roditelja i učitelja, koristeći alate bliske i poznate kulture , no nedovoljno dostupne djeci s teškoćama u razvoju koja imaju senzorička oštećenja.

Velika većina kulturnih sadržaja u Hrvatskoj, unatoč postojanju raznih strategija, su i dalje nedostupna djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Domaći audiovizualni sadržaj nije titlan u kinima te je tako nedostupan gluhima, inozemni filmovi nemaju audio-deskripcije (ni u kinima ni na televiziji) te su tako nedostupni slijepima. Preduvjet promjene takvog stanja je informiranje i edukacija o potrebama osoba s invaliditetom/djece s teškoćama u razvoju.

U projektu sudjeluju nastavnici i učenici iz četiri škole iz četiri županije (Primorsko-goranske, Koprivničko-križevačke, Osječko-baranjske i Grada Zagreba), točnije djeca osnovnih škola petih i šestih razreda iz OŠ Petra Zrinskog iz Zagreba, OŠ Pećine iz Rijeke, OŠ Sveti Petar Orehovec i OŠ Dobriše Cesarića iz Osijeka.

Alternator je na seminaru educirao učitelje kako se mogu kreirati, producirati i provesti inkluzivne aktivnosti, koje imaju umjetničko djelo za temeljni alat.

Projekt kroz aktivnosti djece u zajednici, uključuje i senzibilizaciju roditelja na osjetljive skupine, kulturne raznolikosti i djecu s teškoćama u razvoju.

Naša misija je suzbijanje diskriminacije i promicanje inkluzivnog društva kroz poštivanje prava osoba s invaliditetom u svrhu integriranog školskog sustava.

Želimo zajedno s učiteljima i roditeljima kreirati uvjete za povećanje integracije djece s teškoćama u razvoju u zajednicu te potaknuti empatiju kod djece i mladih.

Udruga Alternator

Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator (skraćeno: Alternator) je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija osnovana 2011. godine.

CILJ osnivanja  udruge je promicanje, razvitak i unaprjeđenje umjetnosti, stvaralaštva, jednakih mogućnosti za sve sudionike u stvaralaštvu i proizvodnji umjetnosti i izvedbenih djelatnosti, prava djece i inkluzije. Udruga poduzima konkretne korake kako bi utjecali na promjene u društvenom okruženju putem umjetničkih izvedbi, organizacije radionica i drugih javnih događanja namijenjenih svim građanima, posebno uključujući djecu s teškoćama u razvoju. Udruga je najpoznatija kroz projekt Festival prava djece, prvi i jedini u potpunosti inkluzivni festival u Hrvatskoj.

Misija Alternatora

Promicanje stvaralaštva kao jedne od primarnih aktivnosti za cjeloviti i uspješni razvoj svakog djeteta i mlade osobe, zagovaranje i osiguranje dostupnosti uključujućih kulturnih i društvenih sadržaja za svu djecu i mlade kroz edukaciju svih društvenih aktera te proizvodnju i prilagodbu kulturnih i društvenih sadržaja za djecu s teškoćama u razvoju i mlade osobe s invaliditetom.

Skip to content