Anketa, pripremljena od strane Udruge Alternator i OŠ Petra Zrinskog, provedena je tijekom 2019.godine u osnovnim školama koje sudjeluju u projektu, a njome je cilj bio ispitati stavove djece prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Anketa je provedena i među nastavnicima i roditeljima. Upravo na temelju ovih rezultata izrađen je specifičan program radionica za djecu osnovnih škola koje sudjeluju u projektu.

 

Zaključak ankete:

Rezultati potvrđuju da ispitanici uglavnom nedovoljno poznaju sposobnosti djece s teškoćama u razvoju koja imaju senzorička oštećenja te da se može pretpostaviti da upravo zbog nepoznavanja potreba i mogućnosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom postoje negativni stavovi (predrasude) koji možda rezultiraju nedovoljnim poticanjem inkluzivnog ozračja.

Učitelji, učenici i njihovi roditelji nisu dovoljno informirani o specifičnostima funkcioniranja osoba sa senzoričkim oštećenjima i imaju predrasude prema ovoj populaciji.

Većina ispitanika smatra da slijepe osobe bolje čuju od čujućih osoba i da imaju bolji osjet dodira od osoba koja vide. Većina ispitanika mišljenja je da slijepe osobe ne mogu živjeti samostalno.
Ispitanici su podijeljeni u stavu mogu li gluhe osobe pratiti hrvatske filmove. Većina ispitanika vjeruje da gluhi ne idu li na koncerte i ne mogu procijeniti čuju li gluhe osobe zvukove.

Stav učitelja o inkluzivnom školovanju slijepih i gluhih učenika pozitivniji je od stava drugih skupina ispitanika, te je pozitivniji u odnosu na populaciju slijepih učenika.

Skip to content